آموزشها

نگهداری لپ تاپ با رعایت نکات زیر

لپ تاپ خود را سالم نگه دارید   ۱-استفاده از برق مستقیم برای استفاده اگر لپ تاپ شما در جای ثابت مستقر است بهترین پیشنهاد آرلند به شما این است که از برق شهری به طور مستقیم برای کاربرد آن استفاده کنید دلیل این عمل این است که باتری لپ تاپ شما از مدار خارج شده و عمر باتری لپ تاپ افزایش می یابد ۲- خنک نگه داشتن لپ تاپ شیاره و منافذی که زیر و اطراف دستگاه شما هستند راههای ورودی دستگاه های شما هستند و برای این که…

اطلاعات بیشتر